I. Những trường hợp được đổi trả hàng hóa:

1. Sản phẩm bị vỡ, xước, biến dạng trong quá trình vận chuyển.

2. Sản phẩm thực tế không đúng các thông số như kích thước, màu sắc, hình dạng… như sản phẩm mà khách hàng đã đặt.

3. Sản phẩm không đúng với thông tin đã được đưa trên website như hình ảnh, màu sắc, thành phần….

II. Qui định về đổi trả hàng hóa

1. Sản phẩm phải còn nguyên hộp, nguyên tem, nguyên kiện như ban đầu khi khách hàng nhận được hàng.

2. Sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng

III. Phương thức đổi hàng/hoàn tiền:

1. Phương thức đổi hàng:

Trong trường hợp khách hàng muốn đổi sản phẩm đã mua sang một sản phẩm khác thay thế (có trong quy định về đổi trả hàng hóa), khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty theo số: 1800 1125

2. Phương thức hoàn tiền:

Nếu sản phẩm của khách hàng phù hợp với “những trường hợp được đổi trả hàng hóa” theo qui định của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lại số tiền mà khách hàng đã thanh toán mua sản phẩm cho chúng tôi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng trong vòng 7 – 10 ngày làm việc.