Trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ có dùng được Yoosun baby không?

Trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ có dùng được Yoosun baby không Trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ có dùng được Yoosun baby không? Trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ có dùng được Yoosun baby không? Trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ có dùng được Yoosun baby không?